Signalsubstanser Bas

1 999,00 kr

Våra signalsubstanser är väldigt viktiga för våra känslor och beteenden, och tillstånd såsom depression kan ha en direkt koppling till våra signalsubstanser. Med testet Signalsubstanser Bas får du reda på dina nivåer av serotonin, dopamin, adrenalin samt noradrenalin. Testet görs hemifrån (samlas in via urin) och analyseras på labb. 

  • Görs hemifrån utan läkarbesök
  • Omfattande resultatrapport på svenska
  • Snabbt resultat 

Vill du även testa GABA och glutamat? Gör då vårt mest omfattande signalsubstanstest 

Vad är signalsubstanser 

Akut eller kronisk stress, vare sig den är psykisk, fysisk eller mental, kan påverka balansen av våra signalsubstanser. Signalsubstanser eller neurotransmittorer är samma sak, och är molekyler som förmedlar nervsignaler mellan nervceller i vårt nervsystem. Våra signalsubstanser är väldigt viktiga för våra känslor och beteenden och tillstånd såsom depression kan ha en direkt koppling till våra signalsubstanser. Detta test mäter serotonin, dopamin, adrenalin samt noradrenalin. Om du önskar att dessutom testa GABA och glutamat kan du välja testet Signalsubstanser Plus. 

Serotonin

Serotonin är en viktig signalsubstans för vårt välmående och är förelöpare till melatonin som behövs för vår sömn, samt antagonist till kortisol. Mest känt är det för dess påverkan på vårt humör, men det påverkar även sömnen, tarmperistaltiken, aptiten och blodtrycket.

  • Ångestdämpande
  • Antidepressivt
  • Humörhöjande
  • Avslappnande
  • Sömnreglerande
  • Aptitreglerande

Låga nivåer förknippas med till exempel fetma, depression, ångest, sömnstörningar, tvångstankar/beteende och migrän.

Stress påverkar nivåerna av serotonin och de kan både höjas och sänkas: under akut stress stiger serotoninnivåerna först, men vid långvarig stress produceras allt mindre serotonin samtidigt som vi konsumerar mer av det vilket innebär att nivåerna sjunker.

Dopamin

Dopamin behövs för driv och motivation, för koncentrationen och för det kognitiva. Ofta benämns dopamin som "belöningshormon", det vill säga det får oss att må bra i rätt nivåer och för låga nivåer kan, precis som för serotonin, få oss att må dåligt och kopplas samman med depression, försämrad motorik, tvångstankar och beroendebeteende. Vid sjukdomen Parkinsons dör de nervceller som producerar dopamin och det leder till de skakningar som uppträder vid Parkinsons.

För höga nivåer av dopamin kan däremot leda till minnesproblem, ångest, hyperaktivitet och humörsvängningar. Det finns en direkt koppling mellan missbruk och dopamin som ett sätt att frisätta mer dopamin då det uppstått en förändring av hjärnans belöningssystem.

Adrenalin

Adrenalin produceras i binjuremärgen och påverkar vår mentala aktivitet, samt pulsen och blodtrycket. Hotfulla och stressiga situationer kan trigga utsöndringen av adrenalin.

Noradrenalin

Noradrenalin räknas som en aktiverande signalsubstans och ökar blodtrycket och har, tillsammans med dopamin, en positiv påverkan på motivationen, koncentrationen samt motoriken. Noradrenalin ökar vid stress och är ett förstadium till adrenalin.

Hur provet går till

Provet är ett enkelt urinprov som du själv samlar in hemma. Provet skickas sedan till labb för analys och ditt svar får du digitalt.

0616612786432

Kunder som köpt denna produkt köpte också: