Signalsubstanser Plus

2 999,00 kr

Signalsubstanser är väldigt viktiga för våra känslor och beteenden och tillstånd såsom depression kan ha en direkt koppling till våra signalsubstanser. Stress, vare sig den är psykisk, fysisk eller mental, påverkar oftast balansen av våra signalsubstanser. 

Detta test mäter serotonin, dopamin, GABA, glutaminsyra/glutamat, adrenalin samt noradrenalin.

  • Görs hemifrån utan läkarbesök
  • Omfattande resultatrapport på svenska
  • Snabbt resultat 

Vad är signalsubstanser

Akut eller kronisk stress, vare sig den är psykisk, fysisk eller mental, kan påverka balansen av våra signalsubstanser. Signalsubstanser eller neurotransmittorer är samma sak, och är molekyler som förmedlar nervsignaler mellan nervceller i vårt nervsystem. Våra signalsubstanser är väldigt viktiga för våra känslor och beteenden och tillstånd såsom depression kan ha en direkt koppling till våra signalsubstanser. 

Serotonin är en viktig signalsubstans för vårt välmående och är förelöpare till melatonin som behövs för vår sömn, samt antagonist till kortisol. Mest känt är det för dess påverkan på vårt humör, men det påverkar även sömnen, tarmperistaltiken, aptiten och blodtrycket.

  • Ångestdämpande
  • Antidepressivt
  • Humörhöjande
  • Avslappnande
  • Sömnreglerande
  • Aptitreglerande 

Låga nivåer förknippas med till exempel fetma, depression, ångest, sömnstörningar, tvångstankar/beteende och migrän.

Stress påverkar nivåerna av serotonin och de kan både höjas och sänkas: under akut stress stiger serotoninnivåerna först, men vid långvarig stress produceras allt mindre serotonin samtidigt som vi konsumerar mer av det vilket innebär att nivåerna sjunker.

GABA

GABA är den viktigaste hämmande signalsubstansen i vårt centrala nervsystem. GABA dämpar vår stressrespons och behövs för att vi ska kunna sova bra, för att reglera aptiten, blodtrycket samt dämpar ångest. GABA syntetiseras av glutaminsyra.

GABA verkar lugnande och avslappnande och kan även dämpa epileptisk aktivitet. En fungerande sömn är en av de viktigaste sakerna för att vi ska kunna återhämta oss ordentligt och GABA obalanser kan därför vara viktigt för välmåendet. Om man ligger lågt på GABA kan man ta det som tillskott. 

Glutaminsyra/Glutamat

Glutaminsyra/glutamat (ej att förväxla med aminosyran glutamin) är viktig för det kognitiva, inlärningen, minnet och motoriken. Det är den viktigaste excitatoriska signalsubstansen och den signalsubstans som finns i störst mängd i vår hjärna. Glutamat behövs för att nervsignalerna mellan cellerna ska gå fram. Vid långvarig stress är glutaminsyra ofta förhöjt.

Många tänker på glutamat som en livsmedelstillsats. Glutamat finns naturligt i kött, grönsaker, vete och soja och används även som en livsmedelstillsats för att förhöja smaken, men får ej användas i barnmat. 

Dopamin

Dopamin behövs för driv och motivation, för koncentrationen och för det kognitiva. Ofta benämns dopamin som "belöningshormon", det vill säga det får oss att må bra i rätt nivåer och för låga nivåer kan, precis som för serotonin, få oss att må dåligt och kopplas samman med depression, försämrad motorik, tvångstankar och beroendebeteende. Vid sjukdomen Parkinsons dör de nervceller som producerar dopamin och det leder till de skakningar som uppträder vid Parkinsons.

För höga nivåer av dopamin kan däremot leda till minnesproblem, ångest, hyperaktivitet och humörsvängningar. Det finns en direkt koppling mellan missbruk och dopamin som ett sätt att frisätta mer dopamin då det uppstått en förändring av hjärnans belöningssystem.

Adrenalin

Adrenalin produceras i binjuremärgen och påverkar vår mentala aktivitet, samt pulsen och blodtrycket. Hotfulla och stressiga situationer kan trigga utsöndringen av adrenalin. 

Noradrenalin

Noradrenalin räknas som en aktiverande signalsubstans och ökar blodtrycket och har, tillsammans med dopamin, en positiv påverkan på motivationen, koncentrationen samt motoriken. Noradrenalin ökar vid stress och är ett förstadium till adrenalin.

Hur provet går till

Provet är ett enkelt urinprov som du själv samlar in hemma. Provet skickas sedan till labb för analys och ditt svar får du digitalt.

0616612786449

Kunder som köpt denna produkt köpte också: