Näringstest

1 299,00 kr


Vårt näringstest mäter dina nivåer av natrium, kalium, kalcium, magnesium, järn, koppar, zink och selen samt ration mellan vissa mineraler i helblod. Ration, det vill säga balansen mellan olika mineraler är ofta minst lika viktig som de individuella värdena. Att ligga inom rätt nivåer på natrium/kalium kan påverka blodtrycket och hjärta/kärl. Ration mellan koppar/zink har en påverkan på hormonerna östrogen och progesteron. Kalium/kalcium är en viktig ratio för sköldkörteln medan magnesium/kalcium spelar roll för hjärt/kärlhälsan, benhälsan, metaboliska och inflammatoriska sjukdomar.

Passar dig som misstänker näringsbrist, för höga halter av något näringsämne (kan vara toxiskt) eller bara vill kolla dina värden för att optimera din hälsa.

 

Görs hemifrån

Snabbt resultat

Resultatrapport på svenska

 

Vilka näringsämnen som analyseras

Natrium

Kalium

Kalcium

Magnesium

Järn

Koppar

Zink

Selen

Testet mäter dessutom ration mellan:

Natrium/Kalium

Magnesium/Kalcium

Kalium/Kalcium

Koppar/Zink

 

Varför mäta ration mellan mineraler?

Ration, det vill säga balansen mellan olika mineraler är ofta minst lika viktig som de individuella värdena. Ration mellan koppar/zink har en påverkan på hormonerna östrogen och progesteron. Att ligga inom rätt nivåer på natrium/kalium spelar roll för blodtrycket och hjärta/kärl. Kalium/kalcium är en viktig kvot för sköldkörteln medan magnesium/kalcium spelar roll för hjärt/kärlhälsan, benhälsan, metaboliska och inflammatoriska sjukdomar.

 

Hur går testet till?

Testet är ett blodtest som samlas in hemma via ett stick i fingret och därefter pressar du fram blod som du droppar i ett rör. Testet ska tas på fastande mage på morgonen. Provet skickas sedan till labb för analys och ditt svar får du digitalt så fort labbet analyserat ditt prov. Frakt till labbet är inkluderat i priset.

 

Natrium

Få personer lider brist på natrium idag. Natrium behövs för syra-basbalansen, vatten- och saltbalansen i kroppen, samt så påverkar balansen mellan natrium och kalium blodtrycket. Även om brist är mindre vanligt kan brist förekomma vid exempelvis hård fysisk träning, personer som svettas mycket och dricker mycket vatten eller personer med vissa kroniska sjukdomar.

Symtom vid natriumbrist:

Förvirring

Kramper

Insjunkna ögon

Illamående och kräkningar

Symtom vid för höga nivåer natrium:

Högt blodtryck

Svullnader

Migrän

Hjärtsvikt

 

Kalium

Kalium är den tredje mest förekommande mineralen i kroppen. Precis som natrium behövs kalium för kroppens vätskebalans, för att reglera blodtrycket samt för kroppens nerv- och muskelfunktioner. Såväl för låga som för höga mängder kalium kan påverka hjärtat. Vid brist frigörs inte insulin och socker omvandlas ej till energi utan lagras in i levern, vilket kan leda till hypoglykemi.

Symtom vid kaliumbrist:

Muskelkontraktioner

Muskelsvaghet

Trötthet/ svaghet

Hjärtrytm-störningar

Symtom vid för höga nivåer kalium:

Illamående

Svaghet

Oregelbundna hjärtslag

 

Kalcium

Kalcium är mest känt för att det behövs för skelettet och tänderna, men behövs även för nervsignaler, muskelkontraktion, blodkoagulation och diverse enzymatiska processer och behövs för att transporterna näringsämnen genom våra cellmembran. Kalcium kan även ha en lugnande funktion för nerverna.

Symtom vid kalciumbrist:

Benskörhet

Muskelkramp

Domningar, stickningar

Högt blodtryck

Symtom vid höga nivåer kalcium:

Njursten

Trötthet, likgiltighet, mental depression

Förstoppning

 

Magnesium

Magnesium har en lugnande funktion och behövs för hundratals olika enzymreaktioner och för absorptionen av andra mineraler (kalcium, fosfor, natrium och kalium). Magnesium och kalcium samarbetar ofta, exempelvis i musklerna och nerverna. Magnesium fungerar som en naturlig antihistamin.

Symtom vid magnesiumbrist:

Kramp i musklerna

Trötthet, sömnlöshet

Irritation, depression

Rytmstörningar i hjärtat

Symtom vid höga nivåer magnesium (är väldigt sällsynt):

Diarré

Illamående

 

Järn

Järn är känt för dess syrebindande förmåga och behövs för att transportera syre till lungorna och våra celler och behövs för vårt blod och vårt immunförsvar. Järn är väldigt toxiskt och farligt i för höga mängder. Vissa personer (ca 1 av 250 personer) har svårt att utsöndra järn och lagrar det istället, ofta utan att veta om detta. Därför ska man aldrig ta extra järn utan att först ha mätt sina värden.

Symtom vid järnbrist:

Trötthet

Blek hy, torrt hår och hy

Andfåddhet

Fönstertittarsjuka

Symtom vid för höga nivåer järn:

Illamående, magont, kräkningar

Smärta, låg sexlust, hjärtkärlbesvär, leverbesvär

Ökad risk för cancer och andra degenerativa sjukdomar

 

Koppar

Koppar behövs bland annat för hjärt/kärlsystemet, benstommen, hjärnan, nerverna, bindväven och sköldkörteln. Koppar behövs också för att bilda superoxid-dismutas (SOD) som är ett kraftfullt antiinflammatoriskt enzym. Koppar och zink samarbetar ofta. Förhöjda nivåer koppar kopplas ofta samman med förhöjda nivåer östrogen.

Symtom vid kopparbrist:

Anemi

Skelettbesvär

Degenerering av nervsystemet

Störd hjärnfunktion

Symtom vid höga nivåer koppar:

Nedstämdhet, depression, inlärningssvårigheter

PMS, humörsvängningar

Försämrat immunförsvar

 

Zink

Zink tillhör en av de mineral som många ligger lågt på. Zink behövs för tillväxten, könsorganen, enzymatiska reaktioner, matsmältningen, för syntesen av DNA och RNA och mycket mer. Veganer, äldre, gravida och ammande riskerar ofta brist samt personer som äter en kalori- eller proteinfattig kost (zinkupptag ökar med protein).

Symtom vid zinkbrist:

Aptitlöshet

Försämrat smaksinne

Försämrad sårläkningsförmåga

Hudbesvär

Försämrat immunförsvar

Symtom vid höga nivåer zink:

Försämrat immunförsvar

Anemi

Magirritation

 

Selen

Selen är en viktig antioxidant och skyddar kroppen från oxideringsreaktioner, vilka kan förstöra celler och påskynda åldrandet. Selen är även viktigt för immunförsvaret och skyddar mot vissa tungmetaller såsom kvicksilver och arsenik. Dock är selen toxiskt vid för högt intag.

Symtom vid selenbrist:

Ökad risk för cancer, hjärt/kärlsjukdomar och tungmetallsförgiftning

Växtvärk hos barn

Infertilitet

Symtom vid höga nivåer selen:

Påverkar mag/tarmkanalen

Försämrad tillväxt hår och naglar

 

 

 

0616612786975

Kunder som köpt denna produkt köpte också: